Pagbati sa Aurora State College of Technology para sa kanilang natamong Selyo ng Kahusayan sa Wika at Kultura para sa taong 2023! Sa pangununga ng Direktora ng kolehiyo sa Sentro ng Wika at Kultura, Bb. Glenda N. Gines.

Isang karangalan ito na nagpapakita ng inyong dedikasyon sa pagpapalaganap at pagpapahalaga sa wika at kultura ng ating bansa.

Mabuhay ASCOT! Patuloy na magbigay-liwanag sa landas ng kaalaman at pag-usbong ng ating kultura!

Basahin ang buong balita rito: https://www.ascot.edu.ph/ascot-balita-selyo-ng-kahusayan…/
#ascot #selyongkahusayan #wika #kultura