Mabunying pagbati sa lahat ng mga nagwagi at sa lahat ng ASCOTians na nagbandera ng kani-kanilang mga talento!

Narito ang mga nagwagi sa ginanap na mga patimpalak sa ating pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2022!

Ang SWK-ASCOT ay bumabati sa mga nagwagi sa iba’t ibang patimpalak sa larang ng pagsulat, pagguhit, pag-awit, pagsayaw at pag-arte! Mabunying pagbati po sa lahat!

Muli, ang pasasalamat sa mga Direktor, Instruktor ng ASCOT, mga koordineytor, lider ng mga organisasyon (student leader) ng iba’t ibang departamento na nagpunyagi upang maipamalas ang TALENTONG ASCOTian.

Gayundin sa mga magulang na sumuporta sa kanilang mga anak, lubos din ang pasasalamat sa mga naging lupon ng inampalan (judges) na matiyagang naghimay, nanood ng mga lahok (entries) at nagbigay ng patas na paghatol o marka.

Maraming salamat po sa inyong pakikiisa, pagsuporta at aktibong pakikilahok sa ating programa. Ang pagpapala nawa ay laging mapasainyo upang maging bahagi tayo ng pag-unlad ng kaalaman, talento, at abilidad ng ating mga mahal na mag-aaral!

#SaDiyosAngLahatNgKapurihan

#BuwanNgWika2022

#SocioCulturalAffairs

#TalentongASCOTyan