Another proud moment for Aurora State College of Technology (ASCOT) as one student from the School of Education, Mr. Riyen Dolores, is honored during the Araw ng Pagkilala, Natatanging Anak ng Aurora Ceremony and Recognition, February 18, 2024, at PGA grounds.

The Araw ng Pagkilala of the Aurora Day Celebration aims to acknowledge individuals and groups who have received awards, won at regional, national, and international levels, bringing honor to the province.

“Ang kapalaran ay mapagbiro, madalas iba ang ibinibigay sa atin kaysa sa hinahangad natin. Sa sining at industriya, mahalaga ang pagpapahalaga sa bawat bahagi ng proseso, kasama ang pagkabigo at pagsubok, para malaman kung gaano natin kayang manatili sa ating landas. Ang pagiging anak ng Aurora ay isang karangalan, at sa kabila ng mga pagsubok, mahalaga na huwag tayong sumuko dahil marami pang magandang bagay na naghihintay sa hinaharap.” – Riyen Dolores

Dolores, with his dedication to pursuing his artistic talents, has achieved notable success in various competitions. He proudly holds the title of CAASUC 2023 Spoken Poetry Champion; has received recognition in the Regional Gawad Aninag, secured the top spot in Malikhaing Paspas Dila, clinched the 1st runner-up position in CAASUC 2022 Spoken Poetry, and showcased his talent as the 5th runner-up in the CAASUC 2022 OPM Rap category.

As a Bachelor of Elementary Education student, he genuinely shares his love, passion, and dedication to spreading the art of education.

Congratulations, Riyen! We are so proud of you.