March 1, 2024- ASCOT President Renato G. Reyes and Aurora Provincial Acting Vice Governor Jennifer Araña engaged in a fruitful discussion regarding scholarship opportunities for graduate studies.

“May mga tao na gusto na mag-take ng graduate studies, pero hindi nila magawa dahil sa kanilang trabaho. Meron naman [na] iba na gusto makapag aral ng masteral pero, hindi nila magawa, dahil may kakulangan sa pera. Syempre kung nagtatrabaho madalas, ‘yung sweldo ay naka-allocate na sa ibang pangangailangan.” Araña said.

President Reyes praised the initiative for its inclusivity, noting the rarity of such educational assistance. “Isang magandang pagkakataon ang pwede niyong ibigay sa mga gustong makapag graduate studies, pero mas maganda kung ma-institutionalize natin ito. Maari tayong magpirmahan ng Memorandum of Agreement para sa mga ganitong napakagandang programa.” Reyes said.