PARA: Sa Lahat ng Undergraduate Students

 1. Ang Implementasyon/ Pagpapatupad ng LIBRENG MATRIKULA sa Taong 2017 ay magsisimula na ngayong darating na pasukan, Unang Semestre ng Taong Panuruan 2017-2018.
 2. Ang lahat ng mga estudyante ay kinakailangang magpatala sa mga sumusunod na nakatakdang petsa:————————————————————————
  Mayo 24, 2017                              

   UNANG PRAYORIDAD             

     Mga StuFAP na nakakatanggap ng:

  1. Higit sa Php 15,000 na taunang benepisyo
  2. Mas mababa sa Php 15,000 na taunang benepisyo

  ————————————————————————

                                   Mayo 25, 2017

  IKALAWANG PRAYORIDAD:

  • Lahat ng estudyante ng ASCOT na nakaenrol o mag-eenrol ngayong darating na semestre.(Undergraduate Students)

  IKATLONG PRAYORIDAD:

  • Mga estudyanteng nagbabalik-eskuwela, hindi  nag-enrol o nag-aral nitong nakaraang semestre.
  • Mga estudyanteng mag-eenrol o mag-aaral pa lamang ngayong pasukan. (1st year students)

  ————————————————————————

                                   Mayo 26, 2017

  IKA-APAT NA PRAYORIDAD:

  • Iba pang estudyante
 3. Ang lahat ng mga estudyante ay kinakailangang magpasa ng ORIGINAL o CERTIFIED TRUE COPY ng isa sa mga dokumento/papel sa petsa ng paunang pagpapatala bilang katibayan ng kita.
  1. Income Tax Return (ITR)
  2. BIR form 2316
  3. BIR Certificate of Exemption mula sa paghain ng ITR
  4. Barangay Certificate of Indigency
  5. Certification mula sa DSWD
  6. Overseas Filipino Worker (OFW) Certificate
  7. Employment Contract (OFWs)

  Iba pang dokumentong nanggagaling sa gobyerno na katibayan ng kita ng miyembro ng pamilya na siyang responsable sa pagbibigay ng pinansiyal na suporta sa pag-aaral ng estudyante.

 4. Ang lahat ng mga estudyante ay kinakailangang magpasa ng ORIGINAL o CERTIFIED TRUE COPY ng isa sa mga dokumento/papel sa petsa ng paunang pagpapatala bilang katibayan ng kita.
 5. Lahat ng Undergraduate Students ay inaasahang susunod sa itinakdang petsa ng paunang pagpapatala, enrolment at    magpapasa ng nabanggit na kinakailangang dokumento o papel.